Baumit PutzEckleiste

Pocinčana ugaona šina za unutra.

Pocinčana ugaona šina za unutra.

  • pocinčani čelični limeni profil

  • za preciznu izradu ivica

  • za Baumit unutrašnje maltere

Ugaoni profil postavljati sa Baumit SpeedFix.

Varijante proizvoda

Pakovanje
25 komad bunt
Pakovanje
25 komad bunt
Pakovanje
25 komad bunt
Pakovanje
25 komad bunt
Pakovanje
25 komad bunt