Baumacol FlexUni | Baumacol Flex

Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za ljepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike i slaboupojne fine keramike.

  • ljepilo za vanjske i unutrašnje površine

  • poboljšane otpornosti i produženog otvorenog vreme

  • C2TE po SIST EN 12004

Baumacol FlexUni | Baumacol Flex
star_border

Za polaganje kamena, keramičkih pločica i ploča na čvrste podloge kao što su beton, porenbeton, cementni i krečno - cementni podložni malteri ili malteri na bazi visokohidrauličnog kreča.

Pakovanje
25 kg vreća
Količina na paleti:
48
Rok trajanja
12 mjeseci