Bosna i Hercegovina

Baumit ProTherm 039

Termoizolaciona fasadna ploča EPS

Ploča za termoizolaciju od ekspandiranog polistirena. Dobar termoizolator, postojanost oblika, laka obrada, vodoodbojnost.

Varijante proizvoda

Pakovanje
2.5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
100 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
2 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
120 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
1.5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
150 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
1 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
200 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
50 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
3 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Thermal conductivity
cca. 0.039 W/mK
Dužina i debljina
80 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F

Povezani sadržaj